شما میتوانید راجع به هرچه که دوست دارید صحبت نمایید درباره آنچه از بدو تولد برای شما پیش آمده تا آنچه که امروز  انجام میدهید و این یعنی آزادی مطلق . در حال حاضر  بصورت نا محدودی موضوع وجود دارد ولی انتخاب بهترین موضوع چهار گام اساسی دارد.

سخنرانان چه کاری را برای انتخاب بهترین موضوع باید انجام دهند؟ حتی بهترین بهترین سخنرانان هم برا ی سخنرانی بعدی خود این سوال را پرسیده اند که چگونه بهترین موضوع را انتخاب نمایم تا توجه حاضران را به خود جذب نمایم ؟

در جواب باید بگویم بهترین عنوان وجود ندارد !!!!!!!!! حتی صحبت درباره اسطوره ها هم نمیتواند تضمینی برای مورد توجه قرار گرفتن سخنرانی شما باشد .هیچ موضوعی وجود ندارد که هر مخاطبی را در هر رویدادی شگفت زده نماید باید توجه داشت گاهی صحبت از یک سفر شخصی در جمع دانش آموزان چنان مورد استقبال قرار خواهد گرفت که باعث شگفتی میشود.

مرحله اول: مخاطب شما کیست؟

هرکسی که اسم خود را برای شنیدن سخنرانی رزرو کرده میتواند مخاطب باشد؟ سوال بعدی اینجاست من برای چه رویدادی سخنرانی میکنم؟اعتقادات نگرشها چالشها سرگرمی ها و پیدا کردن آنچه سخنرانان قبلی در باره ی آن صحبت کرده اند مهمترین نکاتی است که استفاده از آن برای شما الزامی است.

مرحله دوم: در باره موضوعی که میخواهید انتخاب کنید چه چیزی میدانید؟

ما قرار نیست درباره ی موضوعی که هیچ تجربه ای در آن نداریم صحبت کنیم .لیستی از مواردی که در آن تخصص دارید تهیه کنیدو تمامی آنچه درباره ی آن میدانید را بنویسید البته بدون قضاوت درباره ی مخاطبان خود.این کار نهایتا یک دقیقه وقت شما را میگیرد ولی تاثیر زیادی در انتخاب شما دارد.

مرحله سوم: شما چی دوست دارید؟

مخاطبان احساس شما را درک میکنند و اگر با عشق درباره ی موضوعی که به آن ایمان دارید صحبت نمایید قدردان شما خواهند بود .پس درباره موضوعی سخنرانی کنید که در آن اشتیاق دارید به این فکر کنید چه چیزی شما را سر شوق می آورد؟

مرحله چهارم: بهترین موضوع را انتخاب  کنید

بعد از شناخت درباره ی مخاطبان و رویدادی که قرار است شما در آن سخنرانی کنید حال باید در بین لیستی از موضوعات مورد تخصص شما آن موضوعی که شما به آن عشق می ورزید را انتخاب کنید.

 

 

سخنان دکتر michelle mazur

نویسنده کتاب speak up for business

خلاصه و ترجمه:  سارا انوشه