نحوه آغاز نمودن  و پایان رساندن سخنرانی بدون شک مهمترین بخش آن می باشدا گر یک سخنرانی انتهای خوب و تاثیر گذار داشته باشد قطعا بیاد میماند. روشهای مختلفی برای پایان دادن به یک سخنرانی وجود دارد در اینجا میخواهیم شما را با چند تکنیک ساده و کاربردی آشنا نماییم زیرا هر سخنرانی انتظار دارد مورد تشویق و تحصین حضار قرار بگیرد.

1.call to action

در این روش سخنران در انتهای صحبت خود مخاطب را به وضوح به اقدامی که باید انجام دهد دعوت می نماید .اغلب سخنرانیهایی که دعوت به اقدام واضحی ندارند به فراموشی سپرده می شوند زیرا مخاطب احساس میکند سخنرانی آنها مفید و کاربردی نبوده است.برای مثال در پایان مراسم تحلیف رییس جمهوری امریکا کندی این چنین سخنرانی خود را پایان داد “نپرسید کشورتان چه کاری می تواند برای شما انجام دهد بیندیشید شما می توانید چه کاری برای کشورتان انجام دهید” کندی در این سخنرانی به طور هوشمندانه ای مردم را دعوت به آبادانی کشورش نمود.

2.بیان داستان

معمولا صحبت های تخصصی و پیچیده در ذهن مخاطب عام بیاد نمی ماند ولی داستانها همیشه بیاد میمانند.زیرا شنیدن داستان همیشه لذت بخش بوده است.برای مثال شما قصد دارید با انجام یک سخنرانی برای موسسه کمک به بیماران سرطانی پول جمع آوری نمایید .پس از بیان آنچه باید به آن در این سخنرانی اشاره مینمودید تعریف یک داستان یا نمایش یه فیلم کوتاه مرتبط با این بیماران در انتهای صحبتهای شما تاثیر شگفت آوری خواهد داشت.

3.call to question

بیان یک سوال مناسب در انتهای سخنرانی باعث درگیر نمودن خاطب با موضوع بیان شده می شود و مخاطب را به فکر وا می دارد .برای روشن تر شدن این موضوع به این مثال توجه نمایید شما به عنوان سخنران در باره ی تکنیک های موفقیت سخنرانی نموده  اید در انتها می توانید سوال خود را اینگونه بیان نمایید :آیا شما باز هم می خواهید روال عادی خود را طی نمایید؟

4.بیان تضاد

بیان تضاد  در انتهای سخنرانی شیوه ی دیگریست که می تواند باعث توجه بیشتر مخاطبین به سخنرانی شما گردد مخصوصا اگر با call to action  ترکیب گردد.برای مثال شما به عنوان سخنران کمپین یک قطره آب دعوت شده اید و میخواهید مردم را به صرفه جویی دعوت نمایید در انتها می توانید اینگونه صحبت خود را پایان دهید: صرفه جویی یا پایان حیات البته می دانم که صرفه جویی را انتخاب میکنید!

5.نقل قول

بیان یک نقل قول کوتاه و مناسب در انتها میتواند بسیار مورد توجه حضار قرار گیرد و میتوانید از آن برای تایید سخنان خود در انتهای سخنرانی استفاده نمایید.

گردآوری: سارا انوشه