توضیحات

📌طلاق اين روزها بحث داغ تمام محافل است.

❌اما دلايل مختلفي منجر به طلاق بين زوجين مي شود مثل عدم تفاهم ، … .

✅اما بر طبق پژوهش هاي صورت گرفته و مقالات متعددي كه منتشر شده طلاق ٢٥ علت براي به ثمر رسيدن دارد كه حتي ممكن هست پروسه قبل از ازدواج  نيز اين دلايل را شامل شود!

🟢در اين كارگاه ٢٥ علت را بررسي ميكنيم تا متوجه شويم طلاق صرفا به دلايل واهي يا صرفا عدم تفاهم صورت نمي پذيرد.