توضیحات

‘’ دوره آموزشی سخنوری و فن بیان (۵ و ۶ اسفندماه)‘’

اساتید دوره:

آقایان جمال قمری، شاهین شرافتی، محمدپیام بهرامپور، پویا ودایع

موضوعات دوره:
فن بیان، سخنرانی بداهه، زبان بدن، سخنرانی تاثیرگذار

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدت دوره: ۲ روز (۱۶ ساعت )