این اطلاعیه مخصوص کسانی است که در دوره جامع 50 ساعته سخنوری و فن بیان تریبون 1402  ثبت نام کرده‌اند.

 

برنامه زمانی شرکت در هریک از دوره‌ها به صورت زیر می‌باشد. خواهشمند است نسبت به برنامه‌ریزی جهت حضور در این جلسات همکاری فرمائید.

زمان‌بندی دوره آموزشی:

دوره آنلاین:
– پنج‌شنبه‌ها و جمعه ها، ساعت 15 تا 19
در تاریخ‌های 29 و 30 تیر ماه  |  19 و 20 مرداد ماه  | 2،3 و 24 شهریور ماه |   6، 7، 20 و 21 مهر ماه |  4 و 5 آبان ماه

3 شهریور و 4 آبان‌ماه کارگاه تجربه سخنرانی می‌باشد.

دوره حضوری:

– بخش حضوری: جمعه‌ها، ساعت 8 تا 17:30

در تاریخ‌های: 3 شهریور ماه | 7 ، 14 و 28 مـهر مـــاه | 12 و 26 آبان ماه

14 مهر و 26 آبان ماه کارگاه تجربه سخنرانی بوده و 4 ساعته می‌باشد.

– بخش آنلاین: جمعه 24 شهریور ماه و جمعه 5 آبان ماه (ساعت 15 تا 19)