زمان شروع رویداد:

شنبه مورخ 1401/12/13  ساعت 13

 

آدرس محل برگزاری:

تهران، خیابان آزادی به سمت غرب (بعد از یادگار امام، وارد کنارگذر شوید)، خیابان حبیب‌الهی، خیابان تیموری، جنب میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

 

لوکیشن محل برگزاری:

https://www.google.com/maps?q=35.70668995176535,51.351970843970776&z=17&hl=en