شرکت کنندگان عزیز

با توجه به بخشنامه جدید دانشگاه مبنی بر قطعی برق در مردادماه، شروع کلاس‌های حضوری تریبون از تاریخ 3 شهریورماه خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی برای شرکت‌کنندگان ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است زمان برگزاری دوره آنلاین بدون تغییر در زمان‌های اطلاع رسانی شده قبلی برگزار خواهد شد.

 

دوره آنلاین:

– پنج‌شنبه‌ها و جمعه ها، ساعت 15 تا 19
در تاریخ‌های 29 و 30 تیر ماه  |  19 و 20 مرداد ماه  |  2 و 3 شهریور ماه |   6، 7، 20 و 21 مهر ماه |  4 و 5 آبان ماه

6 مهرماه و 4 آبان‌ماه کارگاه تجربه سخنرانی می‌باشد.

دوره حضوری:

– بخش حضوری:

جمعه‌ها، ساعت 8 تا 17:30

در تاریخ‌های: 3 شهریور ماه | 7 ، 14 و 28 مـهر مـــاه | 12 و 26 آبان ماه

14 مهر و 26 آبان ماه کارگاه تجربه سخنرانی بوده و 4 ساعته می‌باشد.

– بخش آنلاین:

جمعه 24 شهریور ماه و جمعه 5 آبان ماه (ساعت 15 تا 19)