دوره جامع 1403 - مخصوص شرکت‌کنندگان سال‌ قبل

این فرم جهت ثبت نام شرکت کنندگان سال‌های قبل تریبون در دوره جامع چهارماهه سخنوری و فن بیان تریبون 1403 طراحی شده است.

  • جهت ثبت نام در دوره جامع سخنوری و فن بیان تریبون 1403 لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه "بعدی" را بزنید

  • 0 تومان
  • آیین نامه دوره آموزشی
  • Hidden